คณะ

สาขาวิชา

แผนการรับ


Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission

ระเบียบการ'67

แผนการรับ'67

ข้อมูลคณะ

ค่าเทอม

หอพัก

Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission
สำหรับครูแนะแนว

โควตาเด็กดีมีที่เรียน
และโควตาครูแนะแนว

โควตารับตรง Portfolio

Quota ครั้งที่ 1

Quota ครั้งที่ 2


ปฏิทิน TCAS'67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คู่มือ TCAS 67

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 , 043-719820 หรือ 043-719800 ต่อ 1202, 1203, 1204

[email protected] http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง