คณะ

สาขาวิชา

แผนการรับ


Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission

ระเบียบการ'65

แผนการรับ'65

ข้อมูลคณะ

ค่าเทอม

หอพัก

Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission
สำหรับครูแนะแนว

ปฏิทิน TCAS'65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แผนการรับ TCAS'65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คู่มือระบบสมัครสอบ GAT PAT วิชาสามัญ v7 - 14 ธ.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียน v1 - 9 ธ.ค. 64
คู่มือ TCAS65 สำหรับผู้สมัคร v7 - 21 ธ.ค. 64

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 หรือ 043-754321-40 ต่อ 1202, 1203

admission@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง