มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564

ข่าวสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ข้อมูลการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

ปฏิทิน TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทิน TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คู่มือ TCAS'64

คู่มือ TCAS'64

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203

acad.it@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง