มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564

คณะ

สาขาวิชา

แผนการรับ


สมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564

Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission

ข่าวสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ข้อมูลการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการ'64

แผนการรับ'64

ข้อมูลคณะ

ค่าเทอม

หอพัก

Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission
สำหรับครูแนะแนว

ปฏิทิน TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทิน TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คู่มือ TCAS'64

คู่มือ TCAS64 สำหรับผู้สมัคร
คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียน

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 หรือ 043-754321-40 ต่อ 1202, 1203

acad.it@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง