คณะ

สาขาวิชา

แผนการรับ


Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission

ระเบียบการ'67

แผนการรับ'67

ข้อมูลคณะ

ค่าเทอม

หอพัก

Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission
สำหรับครูแนะแนว

ปฏิทิน TCAS'67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คู่มือ TCAS 67

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 , 043-719820 หรือ 043-719800 ต่อ 1202, 1203, 1204

admission@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง