ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษ

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม