ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลิก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 คลิก
แบบฟอร์ม การยกเลิก ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การแก้ไขข้อมูล การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
คู่มือ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร ดาวน์โหลด
คู่มือ TCAS63 สำหรับโรงเรียน ดาวน์โหลด
คู่มือ TCAS63 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด