ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆupdate
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษ (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์ม การยกเลิก ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
แบบฟอร์ม การแก้ไขข้อมูล การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร
คู่มือ TCAS63 สำหรับโรงเรียน
คู่มือ TCAS63 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา